Plnohodnotný rozvoj
vašich dětí
v předškolním věku
Sluníčko Kačenka Medvídek Auto

Před školkou

Před školkou je síť dětských skupin, které jsou Vám nablízku. Naše dětské skupiny najdete v sedmi částech Brna. S láskou pečujeme o Vaše děti v příjemných a moderně vybavených třídách. Zakládáme si na individuálním přístupu a tomu odpovídá i počet pečujících osob a kapacita zařízení. O děti se starají plně kvalifikované pečující osoby, které mají nejen potřebné vzdělání, ale hlavně pevně ukotvený pozitivní vztah k dětem. Díky tomu jsou Vaše děti v dobrých rukou a Vy se můžete spolehnout na to, že je o ně skvěle postaráno. 

My děti
pouze nehlídáme! 

Díky pečlivě vypracovanému dennímu programu u nás děti pouze nečekají, než je zase vyzvednete. Tráví s námi kvalitní čas plný aktivit, které vedou k jejich plnohodnotnému a celkovému rozvoji. Společné aktivity mají za cíl u dětí podporovat a rozvíjet sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, řečové dovednosti, vztah k hudbě, umění, pohybu a zdravému životnímu stylu. Některé naše školky jsou zaměřené na Montessori pedagogiku (Brno Střed, Kohoutovice, Bystrc, Židenice). Všechny naše školky respektují osobnost dítěte a rozvíjí jeho povahu a sebevědomí. 

Co od nás dostanete v ceně školkovného navíc

V rámci našich každodenních programů s dětmi prozkoumáme mnoho zajímavých aktivit. Naše denní programy obsahují ale také aktivity nad rámec standardní péče o děti. Děti se u nás hravou formou učí angličtinu. S dětmi pravidelně procházíme logopedická cvičení, využíváme také služby externího logopeda. Díky tomu nemusí děti docházet do logopedických ordinací. Kromě základních hygienických návyků zajišťujeme pro děti i odborníky v péči o zrak a zuby. Zatímco vyšetření zraku je prováděno přístroji a výsledkem je lékařská zpráva, zubní specialisté dětem zábavnou formou názorně ukazují, jak pečovat o chrup U dětí budujeme kladný vztah i ke zvířatům, proto u nás probíhá canisterapie. Rozvíjíme u dětí i pohybové dovednosti a proto zajišťujeme dětskou jógutaneční kroužky.

Rádi vás přivítáme:

Přihlášky přijímáme po celý rok, dokud nenaplníme kapacitu dětských skupin. V našich školkách máte možnost volby mezi půldenní či celodenní docházkou, několik dní v týdnu nebo 5 dní v týdnu, zajímavá je také možnost docházky tzv. na permanentku.

Rádi se hýbeme:

Mezi pravidelné aktivity patří pohyb a procházky. Většina našich dětských skupin má vlastní zahradu, kde si děti rády hrají. Ostatní dětské skupiny mají v docházkové vzdálenosti park či dětské hřiště. Pokud zrovna neběháme venku, rádi si s dětmi zacvičíme i uvnitř. K pravidelným aktivitám patří rozcvičky a říkanky doprovázené pohybovými aktivitami. 

Rádi tvoříme a malujeme:

Kromě hrubé motoriky rozvíjíme pravidelně i jemnou motoriku. Tvoříme s dětmi tematicky zaměřené výrobky nebo malujeme. Tvorbou se snažíme v dětech povzbudit kreativitu, fantazii a sebevědomí. Také tím trénujeme držení tužky a postupně uvolňujeme ručičky. 

Rádi si povídáme:

Děti nejsou malí dospělí, děti jsou děti! Proto si rádi společně vyprávíme příběhy, pohádky nebo zážitky. Děti se učí, jak to ve světě chodí, sdílejí s námi i svými vrstevníky a budují si svůj specifický pohled na svět. V našich školkách se děti setkají i s cizím jazykem. Například v dětské skupině v Řečkovicích se učíme anglicky každý den. V neposlední řadě se zaměřujeme na logopedické procvičování, ve kterém s dětmi trénujeme správnou výslovnost písmen i celých slovíček. 

Rádi se učíme nové věci:

Učíme se barvy, čísla, roční období. Prostě se rádi dozvídáme něco nového. Trénujeme také sociální dovednosti, které se nám ve škole neztratí. Umíme být samostatní, ale i týmový hráči. Hrajeme si s kamarády, slavíme společně narozeniny, uspořádáme karneval nebo se jedeme podívat za zvířátky do zoo. 

Rádi zpíváme a recitujeme:

Učíme se nové písničky a básničky. Zpíváme si za doprovodu hudebních nástrojů lidové písničky a recitujeme básničky a říkanky. Učíme se je nazpaměť. Trénujeme tak paměť a správnou artikulaci slovíček.